Educació Física

Benvolgudes famílies i alumnes,

Hem començat un nou curs, i amb ell, les classes d’educació física. Aquest curs treballarem amb la metodologia cooperativa, on en petits grups, cadascun dels alumnes tindran un rol: secretari; ordre i animador; material; moderador. D’aquesta manera volem fomentar l’autoaprenentatge, el treball cooperatiu entre els companys de classe, la superació de reptes i el treball de l’autoconcepte de sentir-se capaç de superar les dificultats. Les activitats motrius podran tenir més d’una solució vàlida, i es respectarà el temps de cada grup per assolir els seus objectius. A més a més, el fet d’haver de llegir els reptes que hauran de superar, contribueix al treball de la comprensió lectora.

Cal afegir que també treballarem amb altres metodologies que hem treballat fins ara, com els jocs de gran grup dirigits, activitats analítiques per conèixer tècniques de diferents esports, l’ensenyament entre iguals, entre d’altres.

I després d’aquest breu resum del que farem, us deixem un recull de fotografies de les primeres sessions d’educació física, on vam treballar jocs cooperatius en gran grup, on l’objectiu era conèixer el joc com a eina per gaudir en el temps de lleure.