Fotos

31 Numeració
32 Mesura
33 Geometria i fraccions
34 La verema
35 Fulles
36 Floridura i flors
37 Els sentits
38 Els ossos
39 Els músculs
40 El bosc