Fotos

31 Planetarium
32 Observatori de Pujalt
33 Sistema solar
34 Model Univers Terra
35 Projecte so
36 Materials
37 Imans
38 Electricitat estàtica
39 Conductors de calor
40 Model sistemes físics