Per tal d'aconseguir la legalització de l'empresa primer han decidit quina tipologia consideren que és la més adient. Entre tots han arribat a la conclusió que treballar en equip produirà major benefici, ja que entre tots es generen més propostes. Un cop arribat a aquesta conclusió es decideix crear una COOPERATIVA. Acte seguit es duu a terme l' acta de constitució de la cooperativa i els estatuts que la regeixen.

Per veure els documents, cliqueu aquí.

DSC09375DSC09371DSC09368DSC09370