Aquestes dues activitats ens van permetre promoure :

1 Atenció a la diversitat.

2. Relació família-escola.

3. Respecte per les produccions.

4. Treball cooperatiu i en xarxa.

5. Reconeixement de la figura del Sr. Rossend Montané.

6. Coneixement de l’entorn proper.

mural pista