Aquesta activitat va treballar els següents objectius :

  1. Fomentar el treball en equip, treball cooperatiu.
  2. Respectar el ritme de producció de cada persona que hi participa.
  3. Conèixer l’evolució de la vinya , com es transforma en cada estació.
  4. Reconèixer els colors segons l’estació de l’any.
  5. Potenciar l’art com una eina per treballar la diversitat, tothom aporta , tot suma.
  6. Afavorir el projecte de convivència.
  7. Potenciar la relació família escola.
  8. Crear sentit de pertinença.
  9. Ser respectuós amb la conservació del mural.

IMG E1579