La ciència sovint implica la construcció de models per ajudar a desenvolupar explicacions sintètiques sobre fenòmens naturals. Els models permeten prediccions del tipus "si...llavors...per tant" que es farà per provar hipotètiques explicacions. Els models científics escolars (ésser viu, Sol-Terra,...) són adaptacions d'aquests models generats per la ciència per tal que l'alumnat pugui fer les seves pròpies prediccions i pugui prendre decisions de manera informada sobre si mateix i sobre el seu entorn. Plantejar-se hipòtesis, seleccionar el material necessari, registrar els resultats i comunicar les conclusions en diferents llenguatges per mitjans convencionals i amb l'ús de les TAC. A continuació trobareu un recull de fotos sobre les diferents activitats que es realitzen de cada model. #STEAMCAT

 

 

MODEL

ÉSSER VIU

 

  

  

 

MODEL

MATÈRIA

 

 

 

  MODEL 

SISTEMES FÍSICS

  

 

 

 

MODEL

UNIVERS TERRA