Novetats

Xerrades

 Adolescència

 

llenguatge

 

Televisió escolar

 

Revista escolar

 abareque

 

 

Notícies que fan reflexionar

portmafalda

Llar d'infants

IMG 0257

Informat

 

A l'escola portem a terme un projecte de l'ensenyament de les ciències on els objectius principals han sigut: promoure la curiositat i l'interès, plantejar hipòtesis, observar, comprovar, manipular... En resum ser capaç d'establir relacions entre els elements de l'entorn. Això també permet interectuar amb els companys i promoure el treball coperatiu. Per completar aquest treball hem iniciat el projecte de l'educació STE(A)M (sigles en anglès de Ciència (Science), Tecnologia (Technology), Enginyeria (Engineering), Art (Art) i Matemàtiques (Mathematics).

Aquest ens ha de permetre l'adquisició dels coneixements i habilitats que ens han de servir per fer front de manera exitosa als reptes que ens planteja una societat complexa que cada vegada canvia de forma més ràpida i que troba en la ciència i la tecnologia les palanques que promouen aquests canvis accelerats. Aquest escenari porta a l'educació a emfatitzar el desenvolupament de certes competències, les anomenades competències del s. XXI que inclou, entre d'altres, la creativitat el treball en equip i la capacitat de resoldre problemes (UNESCO 2015)

Sens dubte una metodologia privilegiada per abordar aquest ensenyament STE(A)M és el treball per projectes. Ben plantejat, aquest enfocament promou el treball multidisiplinari i el desenvolupament de les competències claus citades anteriorment (treball en equip, creativitat, resolució de problemes...). Ens plantejem aquest projecte com una forma de treballar que pot ser abordada en cadascú dels cicles, guanyant complexitat a mida que es va avançant des d'infantil fins a Cicle Superior, i obtenint una progressió d'aprenentatge.

 

 

 

CIÈNCIES

 

 

 

  

 

TECNOLOGIA I ENGINYERIA

 

 

 

  ART

 

 

 

MATEMÀTIQUES